لوگو

تماس شبانه روزی

۰۲۱-22225007

آدرس دفتر ما

تهران - نیاوران - جبلی

ایران-پویا

آشنایی با برند ایران پویا

شركت پروفیل و یخچال سازی ایران پویا در تاريخ 16/01/1336 به صورت شركت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره 5566در اداره ثبت شركتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسيده است. در سال 1358 به شرکت “صنایع جنرال استیل”و متعاقبا در سال 1362 به شركت پروفیل و یخچال سازی ایران پویا تغییر نام داده است و در سال 1365 به شرکت سهامی تبدیل و در سال 1370 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.