لوگو

تماس شبانه روزی

۰۲۱-22225007

آدرس دفتر ما

تهران - نیاوران - جبلی

برند آرتیکا

آشنایی با برند آرتیکا

یکی از بخش های ارزشمند و درس آموز پیشینۀ جنرال الکتریک، بخش تولیدات لوازم خانگی آن است که از بیش از 100 سال پیش آغاز به کار کرده است. ثبت اختراع بسیاری از لوازم خانگی از جمله نخستین پنکۀ برقی (در دهۀ 1890)، نخستین هیتر برقی (سال 1903)، نخستین اتوی برقی (سال 1903)، اولین اجاق برقی (سال 1908)، از جمله لوازم خانگی هستند که اختراع آنها در کارنامۀ جنرال الکتریک ثبت شده است. یخچال برقی جنرال الکتریک که در دهۀ 1930 با پنج سال ضمانت، در اختیار مشتریان قرار می گرفت، بالغ بر ده درصد از بازار یخچال برقی آمریکا را از آن خود کرده بود.